หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

1. ลำดับภาพให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมของงาน
2. ประสานงานกับผู้ร่วมงาน เพื่อให้ก
วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Graphic Designer

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

สร้างสรรค์งานกราฟฟิค เช่น Spot , Title พิเศษ, Event, Visual, Graphics logo และ Animation สำหรับรายกา วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้ช่วยกล้อง (Freelance)

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

1. ติดตั้งอุปกรณ์กล้อง ตามตำแหน่งที่เหมาะสม และตามที่ลูกค้าต้องการ
2. ดูแลกล้องอย่างใกล้ชิดในช่วงที
วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอกบริษัท
- จัดทำ & จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา)

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดีแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
- ให้คำปร
วันที่ 26 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ธุรการทั่วไป (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ทำเอกสาร ติดต่อประสาน คีย์ข้อมูล ทำจดหมาย อืื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่บริหารศิลปินดารา

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ติดต่อประสานงาน หางาน รับงานให้ศิลปินดาราในสังกัด วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Creative & Marketing Content

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- คิดและเขียนเนื้อหาContent ในสื่อ online
- Creative ในการคิดเนื้อหาและกิจกรรมการตลาด Digital TV/On
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Secretary

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- จัดวาระการประชุมและสรุปรายงานการประชุม
- รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ดูแล
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ตากล้อง (รายการกิ๊กดู๋,จันพันดาว)

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ช่างถ่ายภาพ VDO รายการโทรทัศน์ วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Programmer

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมบนระบบงาน ERP
ดูแลและพัฒนาระบบงาน รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆ บน Software E
วันที่ 28 ก.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Creative รายการ CHRIS Delivery ทางช่อง 5

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- สร้างสรรค์ แนวคิดแปลกใหม่ เพื่อพัฒนาและ ผลิตรายการโทรทัศน์ วันที่ 29 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Creative Digital Media

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- ร่วมกับทีมงาน สร้างสรรค์ผลงานProject เพื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้าของบริษัท
- สนับสนุนการดำเนินงาน Proje
วันที่ 29 เม.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน n/a
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

- ควบคุมงบประมาณด้านงานจัดซื้อ
- จัดทำ Report ต่างที่เีกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 29 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินด้านการบันทึกเทปและงานผลิต
• ออกเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
• งานอื่นๆ ทาง
วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Admin Manager

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

งานธุรการทั้งระบบ วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ช่างเทคนิคระบบเสียง ภาพ งาน โปรดักชั่น Audio, Lighting Technician

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ระบบแสง (Lighting) ต่อระบบไฟ้เข้า Dimmer ตามระบบแสง (Lighting Plan) คำนวณกระแสไฟฟ้าขนาด Breaker ขนาด วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ช่างตัดต่อ

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ดูแลงานผลิตโทรทัศน์และการตัดต่อ วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. ช่างกล้องรายการทีวี

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ช่างถ่ายภาพ VDO รายการโทรทัศน์ระสานงานฝ่ายต่างๆ ติดต่อ รวบรวมข้อมูลได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้ช่วยกล้อง

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

จัดเตรียมระบบไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิค สำหรับงานบันทึกภาพการถ่ายทำรายการหรืองานต่างๆ ตามที่กำหนด วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(อาวุโส)

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 28 เม.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี